Kontakt

ČOKA


AMBULANTA

Hitna 316-194

Pedijatrija 471-616

Knjigovođstvo 471-703

Opšta 471-066

Medicina rada 315-764

Stomatologija 315-765

ATD 315-767

Labaratorija 315-768

Ginekologija 315-769

Kovid ambulanta 315-770

PRAVNA SLUŽBA

Pravna služba 315-766

dzcoka@dzcoka.com


 

OSTOJIĆEVO


AMBULANTA

Centrala 0230 /77 – 050

adresa: Miletićeva 58.a


 

PADEJ


AMBULANTA

Centrala 0230 /75 – 503

adresa: Oslobodjenja 22