Kontakt

ČOKA


AMBULANTA

Hitna 316-194

Pedijatrija 471-616

Knjigovođstvo 471-703

Opšta 471-066

Glavna sestra 315-764

Stomatologija 315-765

ATD 315-767

Labaratorija 315-768

Ginekologija 315-769

Kovid ambulanta 315-770

PRAVNA SLUŽBA

Pravna služba 315-766

dzcoka@dzcoka.com


OSTOJIĆEVO


AMBULANTA

Centrala 0230 /77 – 050

adresa: Miletićeva 58.a


PADEJ


AMBULANTA

Centrala 0230 /75 – 503

adresa: Oslobodjenja 22


SANAD

AMBULANTA

Centrala 0230 /79 003

adresa: Svetozara Miletića 14


JAZOVO

AMBULANTA

Centrala 0230 /78 115

adresa: Maršala Tita 45


CRNA BARA

AMBULANTA

Centrala 0230 /70 208

adresa: Školska 3


VRBICA

AMBULANTA

Centrala 0230 /70 902

adresa: Doža Đerđa 40