Menadžment

Direktor

dr. Šišulović Suzana

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Sencanska 3

Telefon: 0230 / 471 715

e-mail:

Načelnik službe

dr. Krajnović Vidosava

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Sencanska 3

Telefon: 0230 / 471 715

e-mail:

Odeljenje za ekonomske poslove

Terzin Iboja

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Sencanska 3

Telefon: 0230 / 471 715

e-mail:

Odeljenje za pravne poslove

Dragana Šalbot Pakaški

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Sencanska 3

Telefon: 0230 / 471 715

e-mail:

Glavna sestra

Repac Anita

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Sencanska 3

Telefon: 0230 / 471 715

e-mail: