Javna nabavka

Plan JN 2024

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki, nabavki na koje se ne primenjuje zakon i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga Doma zdravlja Čoka

poziv za podnišenje prijava – JN održavanje vozila

Nabavka usluge osiguranja imovine i lica Doma zdravlja
Poziv i obrazac ponude za nabavku usluge iz oblasti zaštite od
jonizujućih zračenja
Poziv i obrazac ponude za nabavku usluge održavanja službenih vozila
Poziv i obrazac ponude za javnu nabavku – kasko 2020god.

Poziv i obrazac ponude za nabavku usluge obaveznog osiguranja od ato-odgovornosti

—-

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Nabavka kancelarijskih  materijala 6/2019
Nabavka sanitetskog materijala 4/2019
Nabavka laboratorijskog materijala 3/2019
Nabavka goriva 2/2019
Nabavka medicinskih pomagala koja se izdaju na nalog I recept/RFZO 1/2019
Izmena Plana javnih nabavki za 2018. godinu
Plan javnih nabavki za 2018. godinu
Nabavka goriva 4/2018
Nabavka sanitetskog materijala 3/2018
Nabavka laboratorijskog materijala 2/2018
Nabavka medicinskih pomagala koja se izdaju na nalog I recept/RFZO   1/2018

Nabavka goriva 4/2017

Nabavka sanitetskog materijala 3/2017

Nabavka laboratorijskog materijala 2/2017

Nabavka medicinskih pomagala koja se izdaju na nalog I recept/RFZO 1/2017
  1. Obaveštenje o zaključenim ugovorima
  2. Odluka o dodeli ugovora
  3. Poziv za podnešenje ponuda
  4. Konkursna dokumentacija
  5. Tehnička specifikacija

Održavanje medicinske i laboratorijske opreme JN 7/2016
  1. Poziv za podnošenje ponude 7/2016
  2. Konkursna dokumentacija
  3. Specifikacija
  4. Pojašnjenje konkusne  dokumentacije
  5. Odluka o dodeli ugovora

Nabavka medicinskih pomagala koja se izdaju na nalog i recept/ RFZO  1/2016

[/fusion_text]