Javna nabavka

Plan javnih nabavki za 2017. godinu
Nabavka sanitetskog materijala 3/2017
Nabavka laboratorijskog materijala 2/2017
 Nabavka medicinskih pomagala koja se izdaju na nalog I recept/RFZO 1/2017
  1. Obaveštenje o zaključenim ugovorima
  2. Odluka o dodeli ugovora
  3. Poziv za podnešenje ponuda
  4. Konkursna dokumentacija
  5. Tehnička specifikacija
Održavanje medicinske i laboratorijske opreme JN 7/2016
  1. Poziv za podnošenje ponude 7/2016
  2. Konkursna dokumentacija
  3. Specifikacija
  4. Pojašnjenje konkusne  dokumentacije
  5. Odluka o dodeli ugovora

Nabavka medicinskih pomagala koja se izdaju na nalog i recept/ RFZO  1/2016