Menadžment

Direktor

dr. Šišulović Krak Suzana

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Sencanska 3

Telefon: 0230 / 315 766

e-mail:

Načelnik službe

dr. Boris Kahrimanovic

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Sencanska 3

Telefon:

e-mail:

Odeljenje za ekonomske poslove

Milojka Sretenović

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Sencanska 3

Telefon: 0230 / 471 715

e-mail:

Odeljenje za pravne poslove

Dragana Šalbot Pakaški

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Sencanska 3

Telefon: 0230 / 315 766

e-mail:

Glavna sestra

Tatjana Vasin

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Sencanska 3

Telefon: 0230 / 315 764

e-mail: