Menadžment

Direktor

dr. Musulin Janjić Biljana, spec. Ginekologije i akušerstva

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Sencanska 3

Telefon: 0230 / 471 715

e-mail:

Načelnik službe

dr. Šišulović Suzana

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Sencanska 3

Telefon: 0230 / 471 715

e-mail:

Odeljenje za ekonomske poslove

Andras Jo  dipl.pravnik

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Sencanska 3

Telefon: 0230 / 471 715

e-mail:

Glavna sestra

Repac Anita

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Sencanska 3

Telefon: 0230 / 471 715

e-mail: