Kontakt

ČOKA


AMBULANTA

Centrala 0230 /4 71 - 066

Ambulanta za respiratorne infekcije 069 677 883, 069 677 882, 069 677 881

Opšta medicina 069 677 880

ATD (Antituberkulozni dispanzer) 069 677 880

Zdravstvena zaštita žena 063 583 175

Zdravstvena zaštita dece 063 583 189

Stomatologija 06

PRAVNA SLUŽBA

Pravna služba 0230 471 - 703


 

OSTOJIĆEVO


AMBULANTA

Centrala 0230 /77 - 050

adresa: Miletićeva 58.a


 

PADEJ


AMBULANTA

Centrala 0230 /75 - 503

adresa: Oslobodjenja 22