Kontakt

ČOKA


AMBULANTA

Centrala 0230 / 71 - 066

Kancelarija tel/fax 71 - 715

RADNA ZAJEDNICA

Radna zajednica 71 - 703


 

OSTOJIĆEVO


AMBULANTA

Centrala 0230 /77 - 050

adresa: Miletićeva 58.a


 

PADEJ


AMBULANTA

Centrala 0230 /75 - 503

adresa: Oslobodjenja 22