Kontakt

ČOKA


AMBULANTA

Centrala 0230 / 71 - 066

Kancelarija tel/fax 71 - 715

APOTEKA

Apoteka 71 - 616

RADNA ZAJEDNICA

Radna zajednica 71 - 703


 

OSTOJIĆEVO


AMBULANTA

Centrala 0230 /77 - 050

APOTEKA

Apoteka 77 - 050

adresa: Miletićeva 58.a


 

PADEJ


AMBULANTA

Centrala 0230 /75 - 503

APOTEKA

Apoteka 75 - 503

adresa: Oslobodjenja 22