O nama

Dom zdravlja Čoka osnovan je početkom 1961.god. u sastavu ZDRAVSTVENOG CENTRA SENTA pod nazivom ,,SLOBODAN PENEZIC,, a od 28.maja 1991.god. osnovan je kao samostalan i pod nazivom DOM ZDRAVLJA ČOKA Delatnost DZ ČOKA obuhvata ambulantno poliklinicki rad, specijalističku konsultativnu dijagnostiku, lečenje i druge vidove medicinske Civil-War-ambulance-crewpomoći, a koji nije praćen smeštajem pacijenata u stacionarnim ustanovama, kao i hitnu medicinsku pomoć. U sklopu DZ ČOKA postoji služba za snabdevanje lekovima. Skoro svako naseljeno mesto u SO ČOKA danas vec ima ,,APOTEKU,, koja vrši promet lekova na malo i galensku izradu lekova iz farmaceutske tehnologije. Zahvaljujući visokostručnom kadru i svima ostalima koji su zaposleni u DZ ČOKA obavlja se zdravstvena zaštita preko organizacionih jedinica, i to:

– opšta medicina i hitna pomoc

– pedijatrija

– služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

– specijalisticka i dispanzerska služba

– laboratorijska služba

– služba ATD

– ginekološka i akušerska služba

– apotekarska služba (snabdevanje lekova)

Zdravstvena zaštita vrši se neprekidno u toku 24 sata, putem dežurstva, pripravnosti, rad na državnim i verskim praznicima.

Osnovna – preventivna zdravstvena zaštita stanovništva DZ ČOKA obavlja svoju delatnost preko zdravstvenih stanica koje su locirane na teritoriji mesnih zajednica ČOKA, OSTOJICEVO, PADEJ, SANAD, JAZOVO, CRNA BARA i VRBICA gde se nalaze i zdravstvene stanice.Apotekarska služba snabdeva pacijente i građane lekovima putem ogranaka apoteka, apotekarskih stanica i prirucnih apoteka.